Other

Tetthetsmåler for bolig

Beregnet for tetthetsmåling i byggeperioden.