Other

Tetthetsmåler for bolig

TM 250 er beregnet for tetthetsmåling av eneboliger og leiligheter i byggeperioden.