Other

Takhatt, luftinntak og avkast

For luftinntak og avkast i bolighus.