Other

Täthetsmätare för bostäder

Täthetsmätare används för mätning av tätheten i byggnader under byggfasen.