Other

Kjøkkenhette for fellesanlegg

Flexit kjøkkenhette for fellesanlegg i blokkleiligheter. Benytter avtrekket i fellesanlegget. Tilkobles fellesanlegget med ventilasjonskanal.
Flexit kjøkkenhette for fellesanlegg i blokkleiligheter. Benytter avtrekket i fellesanlegget. Tilkobles fellesanlegget med ventilasjonskanal.