Other

Kjøkkenhette for fellesanlegg

Kjøkkenhette for fellesanlegg i blokkleiligheter.
Flexit kjøkkenhette for fellesanlegg i blokkleiligheter. Benytter avtrekket i fellesanlegget. Tilkobles fellesanlegget med ventilasjonskanal.
Flexit kjøkkenhette for fellesanlegg i blokkleiligheter. Benytter avtrekket i fellesanlegget. Tilkobles fellesanlegget med ventilasjonskanal.