Other

Köksfläkt med integrerad motor

Flexit köksfläkt med integrerad motor. Frånluften leds ut ur bostaden via ventilationskanalen.
Flexit köksfläkt med integrerad motor. Frånluften leds ut ur bostaden via ventilationskanalen.