Mellom rom - Gjennomstrømning
For at ventilasjonen skal fungere i et hus, må luften kunne sirkulere selv om dørene er lukket. Det gjelder uansett ventilasjonsløsning. Overstrømning kalles også for «Overluft»

Overstrømning kan løses på flere måter:
• Overstrømningsrist i dør eller vegg
• Terskelfrie dører
• Ventilert dørterskel eller gulvlist

Inn til våtrom bør man alltid holde overstrømningen så lavt som mulig slik at ventilasjonen i rommet alltid er maksimal. På den måten tar luften den lengste veien gjennom rommet, ettersom avtrekket (avtrekksluften) skal sitte så høyt som mulig i tilknytning til dusj eller badekar.