Frisk luft inn - Tilluft

Den friske luften skal tilføres boligen i soverom, stue og andre oppholdsrom. Har du naturlig ventilasjon eller mekanisk avtrekksventilasjon, løser du det best ved å installere friskluftsventiler i vegg eller vinduskarm. Den beste løsningen er friskluftsventiler i vegg. De har god luftsspredning, noe som begrenser ubehagelig trekk.
Det finnes også lydventiler og ventiler med filter. Flere modeller har effektiv kondensbeskyttelse og utvendig stormkappe.

Tips!
En god tommelfingerregel er å installere en friskluftsventil i hvert soverom og 1-2 ventiler i stue og andre oppholdsrom, eller 1 ventil pr. 25 m2 boareal. Du bør alltid beregne overflaten og dele med 25, så får du frem hvilket antall ventiler du behøver.  

Eksempel
Bolig på 150m2 med fire soverom og en stue/oppholdsrom, trenger 6. stk friskluftsventiler. Det vil si 150m2 / 25.
Monter en i hvert soverom og en til to i stue/oppholdsrom.