Hodepine, tørre slimhinner og rim på innsiden av vinduet kan være tegn på dårlig ventilasjon. Husstander som har naturlig- eller mekanisk ventilasjon bør ha friskluftsventiler montert for at den friske luften skal tilføres i soverommet. Det beste valget er veggventiler med filter som fordeler luften bra. Da minimerer man det ubehagelige kalde trekket. Det finnes også modeller med lyddempere. En annen måte å tilføre luft via friskluftsventiler er spaltventiler.

Hvor mange friskluftsventiler behøver jeg?
En god tommelfingerregel er en ventil pr. 25m2 boareal (4/100m2). En-to stk. i stue/oppholdsrom.

Plassering
Du bør plassere friskluftsventilen(e) ca. 220 cm fra gulv og ovenfor vinduet dersom det finnes radiator/varmeelement under vinduet. Luften tar ofte den korteste veien, så husk å montere ventilen så langt ifra døren som mulig.

Peis i stue/oppholdsrom
Med peis i stuen kan ilden iblant oppleves som tett, tung eller til og med for varm. Det skyldes vanligvis på grunn av dårlig ventilasjon og dermed lavt oksygennivåer, som kan forårsake trøtthet, døsighet og hodepine. Det blir ekstra merkbart når peisen stjeler forbrenningsluften fra rommet. Det optimale er at peisen får luften direkte fra en separat tilluftskanal utenifra. På denne måten slipper å varme opp luften i peisen og du sparer energi. En velfungerende ventilasjon fordeler også varmen bedre og gir økt komfort. Les mer om å flytte varme.

Spar energi
Dersom du ønsker å spare energi og forbedre inneklimaet fra naturlig- eller mekanisk ventilasjon, er Flexits romventilator en god løsning. I en eksisterende bolig kan det noen ganger være problematisk å installere et helt ventilasjonssystem, med kanaler og alt det som trengs rundt dette. Flexits romventilator gir balansert ventilasjon med varmegjenvinning i enkeltrom. 

Kort sagt – du får et bedre inneklima i boligen og sparer samtidig energi. Flexits romventilator er enkel å installere.
Se installasjonsfilm av Flexits Roomie One Wifi:

 

Komplett løsning
Dersom energieffektiv varmegjenvinning er noe for deg og du ønsker en løsning for hele huset, kan det være lurt å se på våre løsninger med balansert ventilasjon.