God luft på kjøkkenet er viktig for at det skal være behagelig luft i hele boligen. Ventilasjonen i kjøkkenet må derfor sees i sammenheng med den totale ventilasjonsløsningen i hele boligen for å fungere bra. Matlukt skal helst ikke merkes i andre rom.

Uansett hvilken kjøkkenvifte man velger er det viktig at den får tilstrekkelig med tilluft. En vifte kan ikke trekke ut mer luft enn den får inn. Tilgjengelig luft i en bolig er ofte mindre enn hva kjøkkenviften har
som maks kapasitet. Det er da man opplever at man må åpne dører eller vindu for å få ut matos.
Tilluft er dermed viktig for kjøkkenavtrekket og løsninger vil variere ut ifra hvilket ventilasjonssystem
man har.  

 

Balansert ventilasjon med kjøkkenhette
Et moderne balansert ventilasjonsanlegg har egne tilluftspunkter som er tilkoblet ventilasjonsaggregatet. Det er også mulighet til å koble kjøkkenhette direkte til ventilasjonsaggregatet. Aggregatet sørger da både for balansert ventilasjon i boligen og avtrekk fra kjøkkenviften når det trengs.

Sentralavtrekk med kjøkkenhette
Et annet vanlig ventilasjonssystem er sentralavtrekk hvor avtrekksvifte ofte er montert på loft eller i overskap på kjøkkenet. Avtrekksvifte er da direkte tilkoblet kjøkkenhetten som gjør at man kan styre avtrekket fra både kjøkkenhette og fra våtrom. Ved et slikt system må du se til at friskluftsventiler i oppholdsrom er åpne og det er da viktig at luften er tilstrekkelig med friskluftstilførsel for et godt avtrekk. En god tommelfingerregel er en ventil pr. 25m2 boareal (4/100m2).
En i hvert soverom og 1-2 stk. i stue/oppholdsrom.

Leiligheter med kjøkkenhette
I leiligheter er det vanlig at man er tilkoblet et felles avtrekkssystem. En vifte sørger for avtrekk fra alle leilighetene. Man har en kjøkkenhette med spjeld for å åpne for det kontinuerlige avtrekket i kanalen. Her må det også sørges for at det kommer tilluft fra friskluftsventiler i oppholdsrom.

Lukter det matos i boligen?
Ved nevnte ventilasjonsløsninger der en opplever at man må åpne vindu/dør for at kjøkkenviften skal ventilere tilstrekkelig,
er det en løsning å sette inn en ekstra friskluftsventil i kjøkkenet som kan åpnes ved matlaging.

Rengjøring og sikkerhet
Regelmessig rengjøring av fettfilter og vifte er svært viktig for å opprettholde ventilasjonsresultat og ikke minst unngå risiko for brann.