Enebolig på ett plan med kaldt loft

Denne type bolig gir en enkel montering av balansert ventilasjon. Alle kanaler kan legges på kaldt loft og det vil dermed ikke være noen synlig kanaler i bruksrom.
Luftbehandlingsaggregatet plasseres lett tilgjengelig i vaskerom, bod eller på loft, slik at det er enkelt tilgjengelig for å bytte filter og vedlikehold.

Kanalsystemet

 • Kanalene legges med kortest mulig føringsvei
 • Luftinntak og avkast føres i kanaler fra aggregat til kombiboks i gavelvegg
 • Tilluftskanaler legges fra aggregat til stue og soverom
 • Kanaler på loft og inntaks- og avkastkanalene isoleres
 • Avkast fra kjøkkenhette kan gå rett ut gjennom vegg (vist i eksemplet). Alternativt kan kjøkkenhette tilkobles aggregat.
 • Hovedsaklig benyttes kanaler med diameter 100 eller 125 millimeter kanal.
 • Eget avtrekkspunkt føres til tak i kjøkken for å fjerne matos og lukt som går utenom kjøkkenhetten.
 • Kanalnettet har lyddempere som gir et støyfritt system.

Styringsbryter for ventilasjonsanlegget plasseres lett tilgjengelig, for eksempel ved dør inn til bad.

Enebolig over flere etasjer

I en bolig med flere etasjer er det viktig å finne gode løsninger for kanalføringer. Vi anbefaler å skjule kanalføringene i kald sone på loft, der det er mulig.

Utfordringen kan være å finne gode føringsveier for å ventilere nedre plan. Her er det viktig å utnytte muligheter for rørføringer i hjørner, bak dør, garderobeskap, evt. bak påforing av vegger og innkassinger.
Ved større oppgraderinger kan det være muligheter for å føre kanaler i vegger.

Kanalsystemet

 • Hovedsaklig benyttes kanaler med diameter 100 eller 125 millimeter kanal.
 • Tilluft- og avtrekkskanaler isoleres ikke i varm sone.
 • Kanalene legges med kortest mulig føringsvei
 • Tilluftskanaler legges fra aggregat til stue, soverom og eventuelt andre oppholdsrom

Eksemplet viser at for øvre etasjeplan ligger kanalføringer skjult i kald sone, på loft:

Leiligheter og borettslag

Eksempel med luftbehandlingsaggregat K2R med integrert kjøkkenhette. Plassert over komfyr i kjøkken:

 

 

Eksempel med luftbehandlingsaggregat UNI 2 plassert under himling i gang: 

 

 

 

Luftbehandlingsaggregat UNI 2 eller UNI 3 plassert på vegg i bod/teknisk rom: