Balansert ventilasjon sikrer et godt inneklima i alle rom, året rundt og fjerner forurensning, fukt og lukt, samt motvirker radon.
Ren, filtrert og frisk luft tilføres boligen, og inneluften forurenset av mennesker, dyr, materialer samt aktiviteter i boligen, fjernes. Luften inne blir ren og frisk, og gir komfort. Balansert ventilasjon bidrar til at man unngår fuktskader på bygningen som mugg og sopp, eller andre ugunstige forhold som f.eks. kondens på vinduene.
Med balansert ventilasjon sparer du også energi. Opptil 85% av varmen i ventilasjonsluften gjenvinnes.
Varmegjenvinningen gjør at den friske luften blir temperert og man slipper kald trekk i den kalde årstiden.

Tips!
Dersom du ønsker å vite mer om balansert ventilasjon eller motta et tilbud, så kan du kontakte vårt partnernettverk i landet. De vil hjelpe deg med informasjon og eventuelt installasjon.

Skal du bygge nytt, bygge på eller ønsker å oppgradere ditt eksisterende ventilasjonsanlegg, så kan Flexit også prosjektere og levere komplette ventilasjonsanlegg. Les mer om Flexit Partner på vår hjemmeside.