Vi tilbringer stadig mer tid inne. Hele 90 prosent av døgnets timer. Ettersom vi befinner oss så mye innendørs, er et godt inneklima svært viktig. Et sunt og godt inneklima er viktig for at vi og boligen skal fungere optimalt i hverdagen. Er inneklimaet dårlig, risikerer vi å utvikle farlige luftveissykdommer og andre helseproblemer.

Ved oppussing av eldre boliger foretas ofte energibesparende tiltak som skifte av vindu, tilleggsisolering og oppgradering av varmekilde. Dette påvirker inneklimaet i stor grad og det anbefales å se over ventilasjon i boligen. 

Nybygde hus er tette og godt isolerte for å spare energi samt forhindre varmetap. Samtidig stiller byggeforskriftene krav om energieffektiv ventilasjon i boligen. For å sikre dette, kreves det energieffektive ventilasjonsløsninger som tilfører ren og frisk luft, fjerner brukt og forurenset luft og gjenvinner varmen. Flexit har derfor utviklet smarte og energieffektive ventilasjonsløsninger for hele hjemmet.

For deg som pusser opp. 

For deg som bygger nytt.