Fuktig inneluft
Innendørs fuktskader er blant de aller viktigste kildene til inneklimarelaterte helseproblemer. Å bo i en «fuktig» bolig ser ut til å doble risikoen for å utvikle astma og andre luftveisplager. I tillegg medfører fukt store skader på bygg.

Noen typiske tegn på fuktproblemer:

  • Kondens på innsiden av vinduene
  • Fuktskjolder nederst på vindusrammer og karm
  • Mugg i kalde hjørner og bak skap og tunge møbler mot yttervegg

Fukt innenfra kommer fra aktiviteter, mennesker dyr og planter, fra lekkasjevann og sanitærinstallasjoner. For å unngå fuktig inneluft, sørg for å ventilere riktig og sørg for godt avtrekk når det lages mat og ved dusjing. Husk å rengjøre filter på kjøkkenavtrekket ofte. Bruk lokk på kokekar. Ikke bruk luftfuktere. Klestørk bør foregå ute eller i våtrom med god ventilasjon.

Balansert ventilasjon er en god løsning hvor fuktig luft trekkes ut fra alle bad, toaletter og våtrom. I tillegg tilføres ren og frisk luft inn i soverom og oppholdsrom. Ventilasjonen kan økes ved dusjing og ved ekstra fuktproduksjon. Bruk av fuktsensor regulerer ventilasjonen automatisk.
>> Les mer om balansert ventilasjon.

Flexit har også en rekke avtrekksvifter som effektivt fjerne fuktig og forurenset luft. 
>> Les mer om avtrekksvifter
>> Les mer om baderomsvifter

Hus med radonbrønn
Hus med radonbrønn
 

Radon
Radongassen er radioaktiv og usynlig, og kommer fra berggrunnen. Radongass i inneklimaet kan over tid føre til økt risiko for utvikling av lungekreft. Myndighetene har satt grenser for hvor mye radon det maksimalt kan være innendørs før tiltak må gjøres.


God ventilasjon motvirker radon. Balansert ventilasjon virker positivt ved at ventilasjonen øker innendørs og at radonkonsentrasjonen reduseres. Ved å ventilere grunnen under boligen med en radonbrønn, kan radonholdig luft trekkes ut slik at radon ikke trenger inn i boligen. For å kartlegge radonnivået må det foretas målinger i boligen. Gjennomføring av tiltak bør utføres av fagfolk.
Les mer om radon hos StatensStrålevern

 

Heksesot
I nye eller nyoppussede boliger kan det komme "klebrig sot" på overflater, gjerne på vinterstid. Dette fenomenet kalles heksesot eller kjemisk sverting. Det foreligger en hel del informasjon om hva heksesot er og hva man kan gjøre av tiltak. Et viktig tiltak mot heksesot er å øke ventilasjonen i boligen. 
>> Les mer om heksesot hos Mycoteam 

Svevestøv
Svevestøv er en betegnelse på svært små partikler med diameter under 10 µm (mikrometer). Veitrafikk er den viktigste kilden til svevestøv i norske byer og tettsteder, der det avgis en blanding av forbrenningspartikler, mineralpartikler og partikler som dannes ved at bildekk sliter veibanen når bilen bremser eller fordi bilen har piggdekk. Både fine og grove partikler kan gi helseproblemer. (Kilde Norges Astma og Allergiforbund) Utendørs forurensning, som svevestøv og veistøv, må effektivt stoppes fra å komme inn i boligen - uten at det går bekostning av tilførsel av ren og frisk luft. Et balansert ventilasjonsanlegg med et EU7 filter, stopper synlige partikler som svevestøv.
>> Les mer om balansert ventilasjon med varmegjenvinning.

Har du allerede et balansert ventilasjonsanlegg, kan du enkelt få tilsendt nye filter til dit aggregat.
>> Les mer om Flexit filterabonnement.

Pollen
Pollen kan effektivt stoppes fra å komme inn i boligen - uten at det går på bekostning av tilførsel av ren og frisk luft. Med et balansert ventilasjonsanlegg tilføres luft utenfra. På vei inn i boligen stoppes pollen og forurensninger i ventilasjonsaggregatets filter.
>> Les mer om balansert ventilasjon med varmegjenvinning.

Filtrene i ventilasjonsanlegget stopper pollen fra å komme inn i boligen og må skiftes jevnlig. Du kan enkelt få tilsendt nye filter. 
>> Les mer om Flexit filterabonnement.

Røyknedslag fra pipe
Røyknedslag fra pipa er et inneklimaproblem. Problemet oppstår ved at det er vanskelig å få trekk i pipa og røyk siver inn i rommet. I boliger med avtrekksventilasjon kan det oppstå problemer ved at røyken trekkes fra ildstedet og inn i rommet. Pass på å holde friskluftventilene åpne hele året. Under oppfyring kan det være nødvendig å lufte med vindu. Eller man kan legge opp en egen kanal med lufttilførsel fra utsiden og frem til ildstedet.  Man kan også sette inn flere friskluftventiler i vegg. Det kan også være nødvendig å skru ned kjøkkenavtrekket under oppfyring. Sørg for overløp mellom rommene med åpne dører og spalte under dør. Et balansert ventilasjonsanlegg tilfører nødvendig luft til rommet og sikrer at det ikke blir røyknedslag.
>> Les mer om balansert ventilasjon.

Matos og matlukt
Alle boliger bør ha en god kjøkkenvifte over komfyren for å hindre at matos sprer seg. Lukt, damp og fett fra matlaging skal fjernes. Når matlukt kjennes i boligen lenge etter matlaging er det et tegn på at kjøkkenventilasjonen ikke fungerer tilfredsstillende. En god kjøkkenvifte har en vifte med kapasitet tilpasset behovet og kan reguleres på flere hastigheter. Fettfilter stopper fett fra å gå i inn hetten og legge seg i kanalen. Pass på at fettfilteret rengjøres ofte. En kjøkkenvifte trenger nødvendig tilluft for å fungere. Ved dårlig avtrekk, sørg for at veggventiler og vindusventiler er åpne.
>> Les mer om Flexit sine kjøkkenvifter.

Støv – renhold
Et godt renhold er viktig for inneklimaet – og trivsel. En sentralstøvsuger fjerner effektivt støv, og gir et ekstra godt inneklima fordi det skadelige finstøvet blåses ut av huset. I tillegg er en sentralstøvsuger stillegående.
>> Les mer om sentralstøvsuger.

Hobbyvirksomhet
Hobbyarbeid, preparering av ski, osv. medfører ofte avgivelse av støv og bruk av lim, maling og kjemikalier, som inneholder løsningsmidler, giftige komponenter eller andre stoffer. Dette er ofte uheldig for inneklimaet. Det er viktig å sørge for god ventilasjon under og etter slike aktiviteter. I hobbyrom kan det være en løsning å installere ventilasjonsløsninger som fjerner forurensingene og sikrer tilførsel av ren og frisk luft til rommet.

Oppussing
Oppussing er alltid en belastning på inneklimaet. Pass alltid på å lufte godt under og etter arbeidet. Av hensyn til avgassing fra maling og lignende bør du vente noen dager før du tar rommet i bruk. Husk at støv fra oppussing vil samle seg i avtrekksventilasjonen. Pass på at filter i ventilasjonsanlegg ikke er tett etter at oppussingen er gjennomført. Skift i så fall filter. 
>> Les mer om Flexit filterabonnement.