Flexit møter framtiden med stort engasjement og spenning der tempoet i endringer går stadig raskere. Vi møter utfordringer med EU-krav, nye lover, forskrifter og standarder. Husene i dag bruker kun en brøkdel av energien som husene vi bygde på 70-tallet brukte. Den gang ble ventilasjon besørget av utette bygningskropper med luftlekkasjer. I dag har vi svært tette og godt isolerte bygningskropper som hindrer uønskede lekkasjer og sikrer mot energisløsing. Disse bygningskroppene krever moderne og robuste ventilasjonsanlegg som er utviklet for å takle vårt nordiske klima.

Vi går fra strenge energikrav til passivhus og videre til «nesten 0-energihus» til «pluss-hus» på bare noen få år.  Vi skal altså oppføre bygg som er energinøytrale, de er selvforsynte med energi og leverer like mye som de bruker.

Det grønne skiftet fører til at energibruk i bygg, som utgjør 40 % av all vår energibruk, skal kraftig reduseres. Vår filosofi er at den energi du sparer og dermed ikke bruker, er den mest miljøvennlige energien.

Flexit satser på å videreutvikle og styrke sin posisjon som ledende aktør innen energieffektive inneklimaløsninger for boliger. Mennesker som skal bo i svært energieffektive og miljøvennlige boliger skal garanteres et godt inneklima som ivaretar helsa. Vi i Flexit ser det som vår hovedoppgave å sikre godt inneklima for god helse og vi investerer betydelige beløp i produktutvikling for å ivareta dette, i den utvikling med det grønne skiftet som vi alle er en del av.  Vi har investert i helt nye laboratoriefasiliteter og vi har et utstrakt forskning- og utviklingssamarbeid med blant annet Sintef Energiforskning. Alle disse investeringene skal sørge for at Flexit er den foretrukne og ledende samarbeidspartner for godt inneklima i våre bygg og boliger. Vi skal sikre kostnadseffektive bygg i byggefasen og energieffektive bygg i driftsfasen.