Et sunt og godt inneklima er viktig for at vi skal fungere optimalt i hverdagen. Er inneklimaet dårlig, risikerer vi å utvikle farlige luftveissykdommer og andre helseplager som reduserer livskvaliteten. I følge Norges Astma- og Allergiforbund har hele 1.4 millioner nordmenn luftveisrelaterte sykdommer, og mange av disse skyldes dårlig inneklima.

Nye hus bygges tett og er godt isolert for å spare energi og hindre varmetap. Samtidig stiller byggeforskriftene krav til ventilasjonen i boligen. Målet er et energieffektivt bygg med godt inneklima. For å sikre et godt inneklima kreves energieffektive ventilasjonsløsninger som tilfører ren og frisk luft, som fjerner brukt og forurenset luft og som gjenvinnner varmen. Energikravene skjerpes ytterligere i årene fremover, og om noen år vil nye bygg kunne produsere like mye energi som de bruker.

Ved oppussing av boliger, hvor det foretas etterisolering, bytte av vinduer og tetting, må ventilasjonen nesten alltid oppgraderes for å sikre et godt inneklima. 

10 tegn på dårlig inneklima

 • Irritasjon i øyne og hals
 • Tørr hud og tørre slimhinner
 • Rødlig hud og utslett
 • Trøtthet, hodepine og slapphet
 • Luftveisinfeksjoner og hoste
 • Sårhet og nysing
 • Kvalme og svimmelhet
 • Overfølsomme og allergiske reaksjoner
 • Dugg på speil og kondens innvendig på vinduer
 • Vond og ubehagelig luft

Hvorfor ventilere?
Hovedhensikten med å ventilere er å tilføre ren og frisk luft og fjerne fukt, lukt, radon og heksesot, og fjerne inneluft som er forurenset av mennesker, dyr, aktiviteter i boligen og materialer. Luften inne skal oppleves som frisk og behagelig og ikke bidra til helseplager. God ventilasjon sikrer at det ikke det oppstår fuktskader i bygningen i form av mugg og sopp, eller andre ugunstige forhold som kondens på vinduene. Det er viktig å være klar over at den tilførte luften nesten alltid er renere enn luften inne. I byområder med høy forurensing vil filter i ventilasjonsanlegget stoppe blant annet svevestøv og sikre at kun den friske luften kommer inn.

Ventilasjonen skal gjøre det mulig for alle å leve sunt innendørs ved å sikre mot:

 • Allergifremkallende støv og pollenforurensing
 • Kostbar forurensing som fukt, sopp og mugg
 • Belastende støy og miljøgasser
 • Kreftfremkallende radonforurensing
 • Skadelig svevestøv og forurenset luft
 • Kald trekk og energitap

 

Når du har bestemt deg for å investere i et nytt balansert ventilasjonssystem i boligen din, bør du velge et fra Flexit. Vi har erfaringen og kunnskapen som kreves for å oppnå et sunt og godt inneklima.