Hva består et balansert ventilasjonsanlegg av

Et komplett balansert ventilasjonsanlegg består av et ventilasjonsaggregat med styring, kanalsystem med isolasjon og lyddempere, tilluftventiler, avtrekksventiler, luftinntak og luftavkast. I tillegg finnes tilbehør som kan automatisere styringen av ventilasjonen. Selve ventilasjonsaggregatet består av to vifter, høyeffektiv roterende varmegjenvinner, rotormotor, to filter og styring.

Fordeler med balansert ventilasjon

 • Fjerner forurenset og fuktig inneluft
 • Tilfører boligen ren, filtrert og temperert tilluft
 • Gir høy komfort, er stillegående og gir trekkfri ventilasjon
 • Er energibesparende og gjenvinner normalt over 80% av varmen i ventilasjonsluften. *
 • Tilfredsstiller forskriftskravene.
 • Utviklet for Nordiske forhold, fungerer også i den kalde årstiden.

*Sammenlignet med et avtrekksanlegg betyr dette en besparelse på 4-8000 kwh i året.

Hvordan fungerer balansert ventilasjon

 1. Ny, frisk, filtrert og oppvarmet luft føres inn i stue, soverom og oppholdsrom gjennom ventiler.
 2. Den brukte og forurensede inneluften trekkes ut fra alle rom i huset gjennom ventiler på kjøkkenet, bad og våtrom.
 3. Den brukte og forurensede inneluften føres ut av huset via kombiboks på vegg (alternativt takhatt).
 4. Luft som føres inn i boligen passerer filteret i luftbehandlingsaggregatet. Dermed renses luften før den blåses inn i rommene.
 5. Brukt luft på vei ut varmer den nye, rene luften på vei inn i huset. På den måten sparer du penger til oppvarming.
 6. Luftinntak via kombiboks (alternativt egen ventil).
 7. Luften fra kjøkkenviften blåses ut av huset i en egen ventil (alternativt kobles kjøkkenavtrekket på ventilasjonsanlegget gjennom en by pass-kanal, utenom rotorgjenvinneren).

 

Flexit romventilator - balansert ventilasjon i enkeltrom
Dersom du har ventilasjonsbehov i et enkeltrom eller det ikke er mulig å installere kanaler i forbindelse med et komplett ventilasjonsanlegg, så kan romventilatorer være en god løsning.
Les mer om Flexit romventilatorer her >>