Mellan rummen - Genomströmning

För att ventilationen ska fungera i ett hus måste luften kunna cirkulera fritt i bostaden, även om innerdörrarna är stängda. Det gäller alla ventilationssätt och system. Genomströmning kallas också ”Överluft”.

Genomströmningen kan lösas på olika sätt:
Galler i dörrblad eller vägg
• Ventilerad tröskel eller tröskelplatta/golvlist

In till våtrum ska man alltid sträva efter att ha genomströmningen så lågt som möjligt, för att genomventilera utrymmet maximalt. På så sätt tar luften den längsta vägen genom rummet, då utsuget (frånluften) ska sitta så högt som möjligt, gärna i anslutning till dusch/badkar.

 
Vill du veta mer? Läs Flexits lösningsguide: Ventilation - Så fungerar det >>