Enfamiljshus på ett plan med kall vind

I den här typen av bostad är det enkelt att montera balanserad ventilation. Samtliga kanaler ligger dolda på kallvinden, utan några synliga kanaler inne i rummen.
Luftbehandlingsaggregatet placeras lättillgängligt i tvättstuga, förråd eller på vind. Därmed blir det enkelt att byta filter samt utföra service.

Kanalsystemet

 • Kanaler förläggs med kortast möjliga längd.
 • Uteluft och avluft förs via kanaler från ytterväggshuv på husgavel till- och från aggregatet. 
 • Tilluft förs via kanalsystemet från aggregat till sov- och vardagsrum.
 • Samtliga kanaler på vind samt tillufts- och avluftskanaler isoleras.
 • Avluft från spiskåpan kan via kanalsystemet, antingen ledas direkt ut som exemplet nedan visar, eller anslutas till aggregatet.
 • Huvudsakligen används Ø 100 mm eller Ø125 mm kanaler.
 • En kontrollventil för frånluft monteras i kökets undertak för att avlägsna matos och lukt som inte passerar genom kökskåpan.
 • Kanalsystemet förses med ljuddämpare vilket ger ett ljudlöst system.

Ventilationssystemets manöverpanel placeras lättillgängligt, till exempel intill dörren till badrummet. 

Enfamiljshus med flera våningar

I en bostad med flera våningar är det viktigt att hitta bra lösningar för kanaldragningar. Vi rekommenderar att dölja kanaldragningarna på kallvind, om det är möjligt.

Utmaningen är att skapa erforderlig plats i huset, för kanalsystemet till nedre plan. Här är det viktigt att utnyttja möjligheterna till kanaldragning i hörn, bakom dörr eller i garderob. I mån av plats, kan även utrymmet i innerväggarna utnyttjas. 

Kanalsystemet

 • Huvudsakligen används Ø 100 mm eller Ø125 mm kanaler.
 • Tillufts- och avluftskanaler isoleras inte i husets varma zon.
 • Kanaler förläggs med kortast möjliga längd.
 • Tilluftskanaler förs från aggregat till vardagsrum, sovrum och eventuellt andra uppehållsrum 

Exemplet visar att för övre våningen ligger kanaler dolda på kallvind.

Lägenheter och bostadsrätter

Luftbehandlingsaggregat K2R med integrerad spiskåpa, placerad över spisen i köket:

 

 


Luftbehandlingsaggregat UNI 2 placerad under innertaket i hall:

 


Luftbehandlingsaggregat UNI 2 eller UNI 3 placerad på vägg i tvättstuga/förråd/badrum: