Det finns många som uppgraderar till balanserad ventilation i äldre bostäder, för att säkerställa ett bra inomhusklimat och spara pengar på uppvärmning.

Vad gör balanserad ventilation?
Balanserad ventilation har två huvudfunktioner. Den drar förbrukad och förorenad luft ut ur bostaden (frånluft) och tillför ren, filtrerad och tempererad luft till bostaden (tilluft). Detta görs via två separata kanalsystem, ett för att bortförsel av luft och ett för tillförsel av luft. Frånluftskanalerna för fuktig luft från badrum, kök, toalett, tvättstuga och andra våtrum. Tilluftskanalerna tillför tempererad, ren och frisk luft till vardagsrum som allrum, sovrum och kontor.

För att ventilation ska fungera i ett hus, måste luften kunna cirkulera även om dörrarna är stängda. Luftflödet mellan alla rum i bostaden kan säkerställas genom att till exempel ha tröskelfria dörrar. 

Ventilationen kan anpassas efter behov genom att ansluta olika givare som t.ex. fukt-, rörelse- och CO2-givare.

Foto: Illustration av kanaldragningar. De gula frånluftskanalerna för bort förbrukad luft och de röda tilluftskanalerna tillför tempererad, ren och frisk luft. Utomhusluft tillförs ventilationsaggregatet via den blå kanalen och den luft som värmeväxlaren återvunnit värme ifrån, förs från ventilationsaggregatet och ut ur bostaden genom orange kanal.

Värmeåtervinning
Värmen i luften som sugs ut från bostaden överförs, med hjälp av en roterande värmeväxlare, till luften som filtreras och blåses in i bostaden.
Upp till 85% av värmen i ventilationsluften återvinns, vilket bidrar till att man sparar pengar på uppvärmningskostnader.

Filter som garanterar ren luft
I alla Flexit ventilationsaggregat finns det två filter. Det sitter ett filter på friskluften och ett filter på frånluften, båda innan den roterande värmeväxlaren. Detta för att förhindra beläggningar på värmeväxlaren, allt för att bibehålla den höga verkningsgraden. Dessa filter måste bytas ut 1-2 gånger per år.

Flexit använder PM1-filter i tilluften för ventilation i bostäder. Filter i PM1-klassen stoppar över 50% av partiklar upp till och med 1 μm, dvs små partiklar som virus, nanopartiklar och bilavgaser. Dessutom stoppas större partiklar som bakterier, svampsporer och pollen.

Fördelar med balanserad ventilation

  • Säkerställer ett bra inomhusklimat i alla rum året runt.
  • Sparar energi och därmed pengar genom att återvinna upp till 85% av värmen i från luften.
  • Ger dig kontroll över inomhusluft och luftflöde.
  • Minskar risk för fuktskador på byggnaden i form av mögel och svamp, eller andra ogynnsamma förhållanden, som t.ex. kondens på fönstren.
  • Slipper kalldrag från ventiler och fönster under den kalla årstiden.
  • Bidrar till att minska radonkoncentrationen.

Ventilationsaggregatet i ett balanserat ventilationssystem har normalt en livslängd på 15-20 år.

Hur gör man för att installera balanserad ventilation?
Om du vill ha hjälp med att bedöma om balanserad ventilation är något för dig, kontakta en Flexit Partner. De kan hjälpa dig med mer information, inspektion, projektering och installation.

Hitta din närmaste Flexit Partner >>