Balanserad ventilation säkrar ett bra inomhusklimat i alla rum, året runt och avlägsnar föroreningar, fukt och lukt samt motverkar radon. Ren, filtrerad och frisk luft tillförs bostaden och inneluften som är förorenad av människor, djur, material samt aktiviteter i bostaden avlägsnas. Luften inne blir ren och frisk, och ger god komfort.
Balanserad ventilation bidrar till att undvika fuktskador på byggnaden i form av mögel och svamp, eller andra ogynnsamma förhållanden, som t.ex. kondens på fönstren.
Du spar dessutom energi, då upp till 85% av värmen i ventilationsluften återvinns. Värmeåtervinningen gör att den friska luften blir tempererad, och man slipper kalldrag under den kalla årstiden.

Här kan du se en film om hur balanserad ventilation fungerar:

Tips!
Om du upplever problem med din anläggning så är det en god idé att kontakta en servicefirma för en funktionskontroll.

Flexit har ett rikstäckande nätverk av företag som kan hjälpa dig.
Läs mer om Flexit Partner på vår hemsida.

Om du ska bygga nytt, bygga till eller vill uppgradera din befintliga ventilationsanläggning så kan Flexit även projektera och leverera kompletta ventilationsanläggningar.

Vill du veta mer?
Läs om Flexits projekteringstjänster eller kontakta närmaste Flexit återförsäljare.