Vi tillbringar allt mer tid inomhus, i snitt 90 procent av vår tid. Därför är det så klart viktigt med ett bra inneklimat.
Ett sunt och bra inomhusklimat är viktigt för att både vi och bostaden ska må bra.
Är inomhusklimatet dåligt, riskerar vi att utveckla farliga luftvägssjukdomar och andra hälsoproblem.

I äldre bostäder som renoveras görs ofta energibesparande åtgärder som t.ex. byte av fönster, tilläggsisolering och byte av värmekälla. Det får ofta stor påverkan på inomhusklimatet och en översyn av ventilationen är i de allra flesta fall direkt nödvändig.

Nybyggda hus är täta och välisolerade, för att spara energi samt förhindra värmeförluster.
Samtidigt ställer byggföreskrifterna krav på en energieffektiv ventilation i bostaden.
För att säkerställa detta krävs energieffektiva ventilationslösningar som tillför ren och frisk luft,
avlägsnar använd och förorenad luft samt återvinner värmen.
Flexit har utvecklat smarta och energieffektiva ventilationslösningar för hela hemmet, oavsett om du renoverar eller bygger nytt.

För dig som renoverar >> 

För dig som bygger nytt >>