Ett sunt och bra inomhusklimat är viktigt för att vi ska fungera optimalt i vardagen. Är inomhusklimatet dåligt, riskerar vi att utveckla farliga luftvägssjukdomar och andra hälsoproblem, som på sikt minskar livskvaliteten. Många människor har luftvägsrelaterade sjukdomar som många gånger orsakats av dålig inomhusluft.

Nybyggda hus är täta och välisolerade för att spara energi samt förhindra värmeförluster. Samtidigt ställer byggföreskrifterna krav på en energieffektiv ventilation i bostaden. Målet blir därmed att skapa en energieffektiv byggnad med ett bra inomhusklimat. För att säkerställa detta krävs energieffektiva ventilationslösningar som tillför ren och frisk luft, som avlägsnar använd och förorenad luft och som återvinner värmen. Energikraven kommer dessutom att skärpas ytterligare under de kommande åren, vilket betyder att nya byggnader då kommer att kunna producera lika mycket energi som de använder.

Vid renovering av bostäder som tilläggsisoleras, fönster byts och tätas, måste ventilationen nästan alltid uppgraderas för att säkerställa ett bra inomhusklimat.

10 TECKEN PÅ DÅLIGT INOMHUSKLIMAT

 • Irritation i ögon och hals
 • Torr hud och torra slemhinnor
 • Hudrodnad och utslag
 • Trötthet, huvudvärk och oföretagsamhet
 • Luftvägsinfektioner och hosta
 • Heshet och nysningar
 • Illamående och yrsel
 • Överkänslighet och allergiska reaktioner
 • Invändig kondens på fönster
 • Illaluktande och obehagliga lukter

Varför ventilera
Det huvudsakliga syftet med att ventilera är att tillföra ren och frisk luft, avlägsna fukt, lukt och radon, och därmed ta bort förorenad inomhusluft från människor, djur, material samt från aktiviteter i bostaden. Luften inne ska upplevas som frisk och behaglig och inte orsaka hälsoproblem.
God ventilation säkerställer att det inte uppstår fuktskador i byggnaden i form av mögel, svamp eller andra ogynnsamma förhållanden som kondens på insidan av fönstren. Det är viktigt att vara medveten om att den tillförda luften nästan alltid är renare än luften inomhus.
I stadsområden med höga halter föroreningar stoppar filtren i ventilationssystemet bland annat mikroskopiskt damm och säkerställer därmed att bara frisk luften tillförs bostaden.

Bra ventilation gör det möjligt för alla, att leva i en sund inomhusmiljö, då den hjälper mot:

 • Allergiframkallande damm och pollenföroreningar
 • Kostsamma fukt-, svamp- och mögelföroreningar
 • Belastande oljud och miljögaser
 • Cancerframkallande radonföroreningar
 • Skadligt damm och förorenad luft
 • Drag och energiförluster

När du väl bestämt dig för att investera i ett nytt balanserat ventilationssystem i din bostad, ska du välja ett från Flexit. Vi har den erfarenhet och kunskap som krävs för att på bästa sätt uppfylla alla de krav som idag ställs på en sund och frisk inomhusmiljö.