Vad består ett balanserat ventilationssystem av
Ett komplett balanserat ventilationssystem består av ett ventilationsaggregat med styrning, kanalsystem med isolering, ljuddämpare, tilluftsventiler, frånluftssventiler, luftintag och luftutblås. I tillägg finns tillbehör som automatiserar styrningen av ventilationen. Själva ventilationsaggregatet består av två fläktar, högeffektiv roterande värmeåtervinnare, rotormotor, två filter och styrning.

Fördelar med balanserad ventilation

 • Avlägsnar förorenad och fuktig inomhusluft.
 • Tillför bostaden ren, filtrerad och tempererad tilluft.
 • Ger hög komfort, är tystgående och ger dragfri ventilation.
 • Är energibesparande och återvinner normalt över 85% av värmen i ventilationsluften*.
 • Uppfyller lagkraven.
 • Utvecklad för nordiskt klimat och fungerar därmed också mycket bra även under den kalla årstiden.

*Jämfört med ett frånluftssystem betyder detta en besparing på 4-8 000 kwh om året.Hur fungerar balanserad ventilation

 1. Ny, frisk, filtrerad och uppvärmd luft tillförs sovrum, vardagsrum via kanaler och tilluftsdon.
 2. Den förbrukade och förorenade inomhusluften förs ut från alla rum i huset via kanaler och frånluftsdon i kök, badrum och andra våtutrymmen.
 3. Den förbrukade och förorenade inomhusluften förs sen bort från bostaden via kanaler till tak- eller ytterväggshuv.
 4. Luft som tillförs bostaden passerar filtret i luftbehandlingsaggregatet. Luften renas därmed innan den förs in i rummen.
 5. Förbrukad luft på väg ut värmer den nya, renade luften som är på väg in i bostaden. På så vis sparar du energi.
 6. Luftintag via tak- eller ytterväggshuv.
 7. Luften från köksfläkten förs bort genom en imkanal alt. kopplas till ventilationsaggregatet.

Flexit rumsventilator - balanserad ventilation i separata rum

Har du ventilationsbehov i ett separat rum eller där det inte finns möjlighet att installera kanaler och koppla in ett komplett ventilationssystem, då är rumsventilatorer en bra lösning.
Läs mer om Flexit rumsventilatorer här >>