Vid renoveringar som tilläggsisolering och fönsterbyte påverkas inomhusklimatet. Bostaden blir tätare och det är nödvändigt att se över ventilationen, för att undvika stora problem både för huset och för hälsan hos de boende.

Att tilläggsisolera huset eller byta fönster är ett bra sätt för att spara energi, och samtidigt öka värdet på fastigheten. Men tänk på att det kan få stora, negativa konsekvenser på inneklimatet, om man inte samtidigt löser ventilationen.
I gamla hus hade man så kallad naturlig ventilation, eller självdrag som det också kallas. Läs mer här om de olika ventilationssätten.

Kortfattat bygger det på att inomhusluften värms upp genom eldning (ved, olja, pellets etc.) och leds ut genom murstock/skorsten och imkanaler. Det ger ett undertryck i huset och frisk luft kommer in i huset genom otätheter i fasad och fönster men i viss mån även ventiler. På så sätt skapas ett naturligt drag genom huset, självdrag.

Vid tilläggsisolering byggs otätheterna bort, vilket är bra, men man måste kompensera för ventilationen. Tyvärr är det något som ofta helt glöms bort eller dessvärre bortses ifrån.
Ett vanligt missförstånd är att det blir dyrt att ventilera och att uppvärmningskostnaderna ökar markant. Visst kan kostnaderna öka något, men det behöver inte vara så.
Med en väl fungerande ventilation ökar cirkulationen och fördelar värmen bättre i huset. Både du och huset mår bättre. Väljer du att ventilera med rumsventilatorer eller med ett balanserat ventilationssystem spar du energi, samtidigt som du får ett bättre inneklimat.

Att minska ventilationen för att spara energi kan vara direkt dåligt för hälsan. Luftfuktigheten ökar, vilket ökar risken för fukt och mögelskador. Tänk på att kvalster trivs i en dåligt ventilerad och fuktig miljö, och kan i värsta fall utlösa kvalsterallergi. Dålig ventilation ökar dessutom CO2-halten i inomhusluften, vilket kan leda till trötthet, huvudvärk och koncentrationssvårigheter.

Gör så här:
Ta först reda på vilket av de tre ventilationssätten ditt hus har.
Läs mer här och följ våra råd för respektive ventilationssätt:
Självdrag
Mekanisk frånluft
Balanserad ventilation

Här kan du läsa vår Lösningsguide - Ventilation så fungerar det >>


Hitta en återförsäljare nära dig >>