Om man har bytt ut oljepannan, installerat värmepump eller någon annan typ av värmekälla, kan det påverka inneklimatet och man behöver se över ventilationen.

Att byta till mer energieffektiva uppvärmningsmetoder är bra både för miljön och plånboken men kan, om man inte ser upp, ha stor negativ påverkan på inneklimatet.

I äldre hus med ved- eller oljepanna har de varma rökgaserna fungerat som motor, värmt upp skorstenen och ventilationskanalerna så att den varma luften har stigit och skapat ett drag i huset. Det är vad man brukar kalla självdrag eller naturlig ventilation.
Resultatet blir då ett undertryck och luften letar sig in i huset via ventiler och/eller otätheter.
När den gamla pannan ersätts med en ny och effektiv värmekälla blir murstocken kall och draget minskar eller upphör helt. Resultatet blir energieffektivare uppvärmning men på bekostad av inneklimatet.
Ventilationen måste ses över!

Läs mer om de olika ventilationssätten och hur du kan skapa ett bättre inneklimat.