Other

Takhuv, luftintag och utblås

För uteluft och avluft i bostäder.