Other

Spiskåpa för extern frånluftsfläkt

Dessa kökskåpor är avsedda för extern från luftsfläkt, som är placerad i överskåp över spis eller på vind. Hastighetsrbrytaren på kökskåpan styr fläktmotorn i från luftsfläkten. Eftersom fläkten inte är placerad i själva kökskåpan, avges ett svagt frånluftsbrus. Transformatorstyrda kåpor kan användas med Flexits frånluftsfläktar (ULV - UKV - USV - USV-X).
Dessa kökskåpor är avsedda för extern från luftsfläkt, som är placerad i överskåp över spis eller på vind. Hastighetsrbrytaren på kökskåpan styr fläktmotorn i från luftsfläkten. Eftersom fläkten inte är placerad i själva kökskåpan, avges ett svagt frånluftsbrus. Transformatorstyrda kåpor kan användas med Flexits frånluftsfläktar (ULV - UKV - USV - USV-X).