Other

Kökskåpa för central ventilation

Kökskåpa för central ventilationsanläggning i flerbostadshus
Flexit kökskåpa för central ventilationsanläggning i flerbostadshus. Utnyttjar frånluften i den cenrala ventilationsanläggningen. Ansluts till den centrala ventilationsanläggningen via ventilationskanal.
Flexit kökskåpa för central ventilationsanläggning i flerbostadshus. Utnyttjar frånluften i den cenrala ventilationsanläggningen. Ansluts till den centrala ventilationsanläggningen via ventilationskanal.