Other

Flexibelt kanalsystem

Flexit flexibelt kanalsystem är ett lågtbyggande system som gör installationen av balanserad ventilation enkelt och snabbt. De flexibla kanalerna är 75 mm i diameter och passar i områden där traditionella kanaler inte passar eller är svåra att lägga. Systemet är snabbt att installera och inga specialverktyg behövs. Komponenterna är sammankopplade som "lego" och du behöver färre skarvar än vid en traditionell system. Systemet är särskilt lämpligt i befintliga bostäder där installationsmöjligheterna ofta är begränsade. Systemet är översiktligt och du kan enkelt planera ett komplett system för det aktuella huset. Kanalerna produceras vid två-komponents extrudering. Detta, förutom designen, gör kanalerna robusta så att de också kan läggas i gjutna golv. Detta innebär också att innerytan är slät så att luftmotståndet minimeras. Kanalerna är antistatiska, så att damm och smuts inte fästs på utsidan och insidan.
Flexit flexibelt kanalsystem är ett lågtbyggande system som gör installationen av balanserad ventilation enkelt och snabbt. De flexibla kanalerna är 75 mm i diameter och passar i områden där traditionella kanaler inte passar eller är svåra att lägga. Systemet är snabbt att installera och inga specialverktyg behövs. Komponenterna är sammankopplade som "lego" och du behöver färre skarvar än vid en traditionell system. Systemet är särskilt lämpligt i befintliga bostäder där installationsmöjligheterna ofta är begränsade. Systemet är översiktligt och du kan enkelt planera ett komplett system för det aktuella huset. Kanalerna produceras vid två-komponents extrudering. Detta, förutom designen, gör kanalerna robusta så att de också kan läggas i gjutna golv. Detta innebär också att innerytan är slät så att luftmotståndet minimeras. Kanalerna är antistatiska, så att damm och smuts inte fästs på utsidan och insidan.