Other

Takfläkt

Takfläkt med vertikal utblåsning.