Ett modernt hus, byggt idag, har mycket lägre energibehov för uppvärmning jämfört med ett hus byggt på 70-talet. Framtidens bostäder kommer att använda ännu mindre energi på uppvärmning. Samtidigt ökar förbrukningen av varmt vatten till dusch och andra ändamål i hemmet. Flexit står för ”ren och frisk luft”, och bra ventilation blir en alltmer viktig faktor i dagens täta bostäder. Vår nya EcoNordic klimatvärmepump har integrerad ventilation, värme och tappvarmvatten. Den säkerställer det bästa inomhusklimatet, uppvärmning av bostaden och rikligt med tappvarmvatten på ett mycket energieffektivt sätt. Samtidigt vill vi på detta sätt bidra till det gröna skiftet med mindre miljöpåverkan och utsläpp.

Så fungerar Klimatvärmepump EcoNordic 
Ventilationsmodulen återvinner värmen ur husets gamla luft, som sedan används till att värma upp den nya, rena och friska luften, på sin väg in i bostaden. Resterande del av värmen i den gamla luften förs sedan till den nya och unika värmepumpsmodulen, där ytterligare värme återvinns via det effektiva och miljövänliga köldmediet CO2. Den återvunna värmen förs sedan till tankmodulen som fördelar varmvattnet till kranar, dusch och vattenburen uppvärmning. Klimatvärmepumpen styrs med Flexit GO.
EcoNordic finns i två varianter, med och utan värme.
Här kan du se en film där produktansvarige Johan Myrman berättar om fördelarna med Klimatvärmepumpen EcoNordic >>


Värdefulla prestanda

 • Ren och frisk luft – hela året, även när det är kallt
  Ventilationsmodulen är utrustad med en roterande värmeåtervinnare. Frisk och filtrerat uteluft tillförs bostaden, och förorenad, fuktig luft avlägsnas från bostaden. Produkten är utvecklad och testad speciellt för nordiska förhållanden och kallt klimat.
 • Energieffektiv varmvattenproduktion
  Den integrerade värmepumpen ger en mycket energieffektiv produktion av varmvatten i rikliga mängder. Den frekvensstyrda kompressorn anpassar värmeeffekten till värmesystemet efter aktuellt behov och bidrar till optimal drift. Hela 2 av 3 duschar är gratis.
 • Låg energiförbrukning
  Hög värmeåtervinning i ventilationsmodulen, och det att värmepumpen utnyttjar restvärmen från avluften, gör klimatvärmepumpen mycket energieffektiv. Vid låga värmebehov tas energi direkt från varmvattenberedaren utan att starta värmepumpen. Flexit EcoNordic har marknadens högsta värmeåtervinning upp till 95%. 
 • Effektivt och miljövänligt köldmedium 
  Värmepumpen använder det miljövänliga och effektiva köldmediet CO2. Detta köldmedium är framtidsanpassat, fritt från miljöavgifter, alltid tillgängligt och enkelt att hantera. Köldmediet CO2 är mycket effektivt när det gäller snabb uppvärmning av tappvarmvatten till hög temperatur, något som gör att varmvattentanken inte behöver ta mer plats än vad som är absolut nödvändigt.

Smart styrning med Flexit GO
Hela systemet för klimatvärmepumpen styrs och övervakas med en app. Manövreringen är enkel och översiktlig. Det finns ett antal möjligheter för att automatisera och anpassa driften efter egna behov, t. ex. genom att använda kalenderfunktioner i appen, ansluta fuktgivare och CO2-sensorer. I tillägg kan man få information om filterbyte och annan nödvändig tillsyn. Servicepersonal kan ges tillgång till produkten via web och kan därmed hjälpa till om det önskas.
Läs mer om Flexit GO här >>

Användningsområden och produktvarianter
EcoNordic klimatvärmepump är speciellt bra anpassad för bostäder från 120 till 200 kvm. Produkten finns i två varianter:

 • EcoNordic W4 integrerad ventilation och tappvarmvatten. Denna produkt är speciellt lämplig för nya bostäder som har egen uppvärmningslösning. Den är också lämplig för utbytesmarknaden, vid utbyte av gammalt ventilationsaggregat och varmvattensberedare. I bostadsrätter som har decentraliserad ventilation och tappvarmvatten, kan produkten vara lämplig om det finns ledigt utrymme. Läs mer om EcoNordic W4 här >>
 • EcoNordic WH4 med integrerad värmefunktion, i tillägg till ventilation och tappvarmvatten. Denna produkt passar bra i nya bostäder, och kommer att kunna täcka hela bostadens behov av ventilation, uppvärmning och tappvarmvatten på ett optimalt sätt. Läs mer om EcoNordic WH4 här >>