Sedan 1974 har vi arbetat för att erbjuda våra kunder ren och frisk luft för en sund inomhusmiljö. Som ledande leverantör, producent och utvecklare av ventilationssystem samt centraldammsugare, har vi kommit långt. Vi nöjer oss dock inte med detta utan arbetar oavbrutet vidare för att gå en ännu friskare framtid till mötes.

Stark tillväxt
Flexit utvecklar, producerar och marknadsför energieffektiva produkter, tjänster och lösningar för ren och frisk luft till bostäder och kommersiella fastigheter. Marknadsföring och försäljning sker till bostadsmarknaden, byggvarumarknaden och den professionella ventilationsmarknaden. Flexits hemmamarknad är Norden och produktlösningarna är därmed utvecklade för det Nordiska klimatet. Med över 40 års erfarenhet är Flexit marknadsledande inom bostadsventilation och centraldammsugare. Med sina 260 medarbetare har Flexit: Norden, Baltikum, Nederländerna samt stora delar av Östeuropa som sina marknader. Vi nöjer oss inte med det, utan vill vidare och arbetar därför målmedvetet för en fortsatt tillväxt på nya marknader, både avseende nya lösningar och produkter.

Den mänskliga faktorn
Det är människan bakom produkterna, tjänsterna och varumärket Flexit som i sin tur gör oss till det företag vi är idag. Vi tar detta på stort allvar, och värnar om att behålla vår duktiga personal samtidigt som vi också vill och locka till oss nya duktiga medarbetare. Vår grundsyn är att behandla både våra kunder samt våra medarbetare, med stor högaktning.

En ökad medvetenhet hos dagens konsumenter efter ren och frisk inomhusluft, ökar. Vi ser följaktligen en fortsatt stigande efterfrågan på våra tekniska innovationer och produkter. Flexit erbjuder därmed flera intressanta utmaningar och möjligheter inom en rad olika områden. Lediga jobb hittar du på vår hemsida, och du kan när som helst kontakta någon av våra avdelningschefer eller vår personalchef, om du är intresserad av att arbeta hos oss. 

Våra kärnvärden
Våra kärnvärden är det vi står för på Flexit. De ska vägleda oss i det dagliga arbetet samtidigt som de ska motivera oss till goda arbetsinsatser och prestationer.

 
 
Finn Martinsen
Finn Martinsen

Historik 
Sommaren 1974 etablerade 47 årige Finn Martinsen, ventilationsföretaget Finn Martinsen AS. Det hela startade i en liten hyrd lokal i Ørje, Norge, tillsammans med hans hustru Anne-Mari. Finn kom från Eidskog till Marker för att arbeta inom tullverket. Finn var en typisk entreprenör med stor framåtanda och ett brinnande intresse för människors välbefinnande. Som företagsledare var han jordnära, positiv och målmedveten. Skulle företaget lyckas, var det viktigt att hålla givna löften och visa kunderna stor omtanke.

Enmansföretaget har ändrat namn till Flexit och ägs idag av sonen Pål Martinsen, som är styrelseordförande.
I tillägg arbetar hans dotter och son som HR-chef respektive försäljningschef koncern. Familjen fortsätter Finns engagemang, där kärnvärdena pålitlig, handlingskraftig, nyskapande och omtänksam står i centrum. Flexit håller till i moderna lokaler i Ørje, Norge samt i en ny fabrik i Töcksfors, Sverige. Flexitkoncernen har ca 260 anställda, gör ett gott resultat och omsatte under år 2018 ca 595 miljoner NOK.

Välkommen till ett digitalt fabriksbesök hos Flexit - se film: