Flexit tillverkar moderna luftbehandlingsaggregat som genom effektiv teknik återvinner värme samtidigt som de förser bostäder och kommersiella fastigheter med ren och frisk luft. 

Flexit medverkar därmed aktivt till en minskad energianvändning och till att minimera negativ påverkan på miljö och klimat.

Vår egen produktionsprocess innebär en mycket liten miljöpåverkan. Tillverkning sker i nybyggda energieffektiva lokaler och inga utsläpp från tillverkningsprocesserna förekommer.

Avfall från verksamheten sorteras och tas om hand för återvinning genom samarbete med återvinningsföretag.
Miljöaspekter är en påverkande faktor vid val av material och leverantörer till våra produkter.

Miljö

Flexit’s affärsidé innebär att vi arbetar för en sundare och bättre innemiljö, samtidigt är det också viktigt för oss att värna om vår yttre miljö. Vi arbetar därför ständigt med förbättringar genom att:

 

Kvalitet

Flexit skall leverera produkter och tjänster som uppfyller eller helst överträffar kundernas behov och förväntningar genom att:


Flexit är anslutet till: