Flexit har i över 40 år varit en ledande leverantör av ventilation och inomhusklimatlösningar till bostäder anpassade för vårt nordiska klimat. Det har varit en utveckling som på 70-talet startade med enkla väggventiler och naturlig ventilation via 80- och 90-talets mekaniska frånluftsventilation, till dagens avancerade ventilationssystem som återvinner det allra mesta av värmen i frånluften.
Flexit har under alla dessa år haft en ledande position inom forskning och utveckling i nära samarbete med bland annat Sintef* i Norge. Flexit har satt marknadsstandarden med tekniska innovationer, patentet och nyskapande lösningar, som borgar för ett gott inomhusklimat och på bästa energieffektiva sätt.

Flexit möter framtiden an med stor entusiasm och spänning, där förändringstakten ständigt accelererar. Vi möter utmaningar med nya EU-krav, lagar, normer och standarder. Husen idag använder bara en bråkdel av energin jämfört med de hus som byggdes på 70-talet. På den tiden blev ventilationen ombesörjd, många gånger med hjälp av husets otäta klimatskal, med okontrollerat luftläckage som följd. Idag har vi ett mycket tätt och välisolerat klimatskal som förhindrar oönskat läckage samt skyddar mot onödigt energislöseri. Dagens byggnader kräver därmed moderna och robusta ventilationssystem som dessutom är utvecklade för att klara av vårt nordiska klimat.

Vi går nu från dagens stränga energikrav för passivhus vidare till ”nästan 0-energihus” för att därifrån ta ytterligare nästa steg till ”plushus”, på bara några få år. Vi måste därför inrikta oss på att producera byggnader som är energineutrala, dvs. är självförsörjande på energi och som också kan leverera tillbaka lika mycket energi som de använder.

Det ”gröna skiftet” leder till att energianvändningen i byggnader, som idag utgör ca 40 % av den totala energiförbrukningen, ska reduceras rejält. Vår filosofi är att den energi du sparar och därmed inte använder, är därmed också den mest miljövänliga energin.

Flexit satsar på att vidareutveckla och därmed också stärka sin position som ledande aktör inom energieffektiva inomhusklimatlösningar för bostäder. Människor som framöver kommer att bo i energieffektiva och miljövänliga bostäder ska också kunna garanteras ett bra inomhusklimat som värnar vår hälsa.

Vi på Flexit ser det som vår huvuduppgift att säkerställa god luftkvalitet inomhus för en god hälsa. För att klara detta, har vi investerat i ett helt nytt R & D Center och har även ett omfattande forsknings- och utvecklingssamarbete tillsammans med bland annat Sintef Energiforskning. Detta sammantaget utmynnar i en produktutveckling, som mycket väl matchar dagens och kommande höga krav. Alla dessa satsningar borgar för att Flexit är en tillförlitlig samarbetspartner som tryggar för en god luftkvalitet inomhus gällande våra byggnader och bostäder. Vi säkerställer också kostnads- och energieffektiva byggen både i uppbyggnads- och driftsfasen.

*SINTEF är Skandinaviens största oberoende forskningsorganisation.