Designmanual
En stark och tydlig visuell identitet är avgörande för att bygga önskad position och stärka Flexits varumärke.
Med riktlinjerna i vår designmanual vill vi säkerställa en så enhetlig kommunikation som möjligt, oavsett kommunikationssätt.

Läs Flexits Designmanual


Riktlinjer för användning av logotyp
Logotypen är det viktigaste elementet i vår identitet. Vid många tillfällen kommer det att vara det enda som visar avsändaren. Det är därför mycket viktigt att logotypen används och presenteras på ett enhetligt sätt.

  • Logotypen består av symbol och text. Dessa element kan inte separeras.
  • Logotypen måste återges i rätt färger (se färgkoder i designmanualen).
  • Annan användning av logotypen måste godkännas av Flexits marknadsavdelning.

 

 jpg-fil 120 dpi. RGB
eps-fil Vektoriserad. 300 dpi. CMYK

 

jpg-fil 120 dpi. RGB
eps-fil Vektorisert. 300 dpi. CMYK