För att kunna hantera en reklamation behöver vi få in uppgifter som bekräftar vilken produkt det gäller, bekräftelse på hur gammal den är samt en felbeskrivning. Vi behöver också namn, adress, telefonnummer och e-post till slutkund, där produkten finns installerad.

Utan dessa uppgifter kan vi inte hantera ärendet som en reklamation. Det är därför viktigt att ange fullständig och korrekt information redan vid första kontakten med Flexit. Uppgifter som bekräftar vilken produkt det gäller och hur gammal den är kan innefatta serienummer, säljordernummer, projektnummer och kvitto.

Fel som uppstått som följd av normalt slitage, onormalt bruk, eftersatt underhåll eller fel montering är inte reklamationsberättigat. Kommer Flexit fram till att något av detta är orsaken till felet, så kommer kostnaden för reparation och felsökning att faktureras anmälare av reklamation.

Reklamera som privatkund
Reklamationer görs i första hand hos återförsäljaren där man köpt produkten. Återförsäljaren tar reklamationen vidare och lämnar nödvändig information till Flexit.

Om du inte har möjlighet att reklamera via återförsäljare kan du reklamera direkt via Min sida. På Min sida har du översikt över filterabonnemang och tidigare reklamationer.
Om du inte vill upprätta en användarprofil kan du fylla i ett reklamationsforumlär för privatpersoner.

Konsumentens rättigheter och skyldigheter regleras av konsumentköplagen.

Reklamera som återförsäljare
Reklamationer görs i första hand via Min sida. På Min sida har ni full översikt över era egna och företagets alla reklamationer. Alla registrerade kontaktpersoner hos en återförsäljare har möjlighet att upprätta en egen användarprofil. Om ni inte vill upprätta en användarprofil kan ni fylla i ett reklamationsformulär för företag.