Vad garantin gäller för

Garantin gäller för fel som uppkommer under garantitid på produkten och dess ingående komponenter. 


Garantin gäller för bristfälligheter i konstruktion, material eller tillverkning. 
Garantin gäller även arbetskostnad som uppkommer i samband med avhjälpandet av felet. 

Vid reklamation som leder till utbyte av helt aggregat skall detta ersättas med ett lika eller motsvarande aggregat.

Vilka aggregat gäller femåriga garantin för 

Flexit luftbehandlingsaggregat K2R, C2, UNI 2, UNI 3, UNI 4, Nordic S2, Nordic S3 och Nordic S4 med tillhörande styrpanel CI 60, CI 600 samt CI70.

Läs villkoren