Vad garantin gäller för

Garantin gäller för fel som uppkommer under garantitiden för produkten och dess ingående komponenter. 

Garantin gäller för bristfälligheter i konstruktion, material eller tillverkning. 

Garantin gäller även arbets- och resekostnad som uppkommer i samband med avhjälpandet av felet. 

Vid reklamation som leder till utbyte av hel produkt skall denna ersättas med en lika eller motsvarande produkt.


Vilka produkter gäller femåriga garantin för
 

  • Flexit ventilationsaggregat K2.1, C2, UNI-serien och Nordicserien med tillhörande styrpanel CI 60, CI 600 och CI 70 och styrning Flexit GO.
    För att Flexit ska kunna felsöka och tillhandahålla bättre service bör aggregaten i Nordicserien vara uppkopplade i Cloud, till Flexit GO.

  • Klimatvärmepump EcoNordic W4 och WH4 med tillhörande styrning Flexit GO.
    För att den 5-åriga garantin ska gälla för Klimatvärmepump EcoNordic måste den vara uppkopplad i Cloud, till Flexit GO.

  • Centraldammsugare CVR 1000, CVR 2000, CVR 3000 och CVR 4000.

Läs villkoren