Vad garantin gäller för

Garantin gäller för fel som uppkommer under garantitiden för produkten och dess ingående komponenter. 

Garantin gäller för bristfälligheter i konstruktion, material eller tillverkning. 

Garantin gäller även arbets- och resekostnad som uppkommer i samband med avhjälpandet av felet. 

Vid reklamation som leder till utbyte av hel produkt skall denna ersättas med en lika eller motsvarande produkt.


Vilka aggregat gäller femåriga garantin för
 

Flexit ventilationsaggregat K2R, C2, UNI 2, UNI 3, UNI 4, Nordic S2, Nordic S3 och Nordic S4 med tillhörande styrpanel CI 60,
CI 600 och CI 70 och styrning Flexit GO. Flexit klimatvärmepump EcoNordic W4 och WH4 med tillhörande styrpanel CI 70 och styrning Flexit GO.
För Nordic S2, Nordic S3 och Nordic S4 samt EcoNordic måste produkterna vara uppkopplade i Cloud, till Flexit GO, så att Flexit kan felsöka och tillhandahålla bättre service.

Läs villkoren