Vad garantin gäller för

Garantin gäller för fel som uppkommer under garantitiden för produkten och dess ingående komponenter. 

Garantin gäller för bristfälligheter i konstruktion, material eller tillverkning. 

Garantin gäller även arbets- och resekostnad som uppkommer i samband med avhjälpandet av felet. 

Vid reklamation som leder till utbyte av hel produkt skall denna ersättas med en lika eller motsvarande produkt.


Vilka produkter gäller femåriga garantin för
 

Flexit ventilationsaggregat K2.1, C2, UNI-serien och Nordicserien med tillhörande styrpanel CI 60, CI 600 och CI 70 och styrning Flexit GO.
Flexit klimatvärmepump EcoNordic W4 och WH4 med tillhörande styrpanel CI 70 och styrning Flexit GO.
Centraldammsugare CVR 1000, CVR 2000, CVR 3000 och CVR 4000.
För Nordicserien och EcoNordic måste produkterna vara uppkopplade i Cloud, till Flexit GO, så att Flexit kan felsöka och tillhandahålla bättre service.

Läs villkoren