Dessa företag är hantverkare inom plåtslageri/ventilation som har nödvändig fackkompetens för att utföra ventilationsarbeten.

Vad kan en Flexit Partner göra för dig?
En Flexit Partner erbjuder dig fackkunskap och svar på frågor gällande bostadsventilation, både för nybyggnation eller vid renovering av befintliga bostäder. Du kan få hjälp med råd och tips gällande lösningar, offerter eller kostnadsförslag.


Du kan också kontakta en Flexit Partner om du har frågor gällande täthetsmätning, luftmängdsmätning, ljudmätning, kanalrensning eller årlig service/filterbyte.


Eftersom det varierar vad de olika företagen erbjuder, rekommenderar vi att du tar kontakt med önskad Flexit Partner.

Hitta din närmaste Flexit Partner här >>

Kvalitetssäkrat av Flexit
Företagen är kvalitetssäkrade av Flexit, har stor fackkunskap och är därmed företag vi rekommenderar. Dessa företag profileras med Flexit Partner logo.

För att säkerställa en hög standard, ställer Flexit följande krav på en Flexit Partner:

  • Företaget måste ha relevant utbildning och erfarenhet gällande montering av ventilationssystem i bostadshus.
  • Företaget måste genomgå en kurs/upplärning i Flexitregi. Denna omfattar generell ventilationskunskap, gällande lagar och regler (myndighetskrav), produktkunskap och montering. Kort sagt allt som omfattar en montering av ventilation i en bostad.

Ett företag som är Flexit Partner erhåller löpande Flexits nyhetsbrev och inbjudan till kurser, för att hålla sig uppdaterade om utvecklingen i marknaden. Detta gäller avseende produkter, lagar, regler och förordningar.