Varför är det så viktigt att byta filter?

Ett filter i sig innehåller inga skadliga ämnen, men ett nedsmutsat filter kan innehålla obehagliga och skadliga partiklar. Filtren renar inomhusluften genom att avlägsna skadligt fint damm, inklusive pollen, bakterier och annat organiskt och oorganiskt material. 
Ett nytt filter bidrar även till att fukt från våtutrymmen avlägsnas lättare, och risken för bakterietillväxt minskar. 
Filter har begränsad livslängd och det är viktigt att byta filter i ventilationsaggregatet när det är nedsmutsat. Rätt luftfilter gör att ventilationsaggregatet fungerar på bästa sätt och säkerställer en hygienisk och effektiv drift.

Luften är till för alla, men den är inte lika för alla
Även om filter av andra märken ser likadana ut och har samma mått, så har de inte samma egenskaper. De flesta partiklar som finns i utomhusluften är mycket små, och det är också de som är mest skadliga för vår hälsa. Flexit använder PM1-filter i tilluften för ventilation där människor vistas. Filter i PM1-klassen stoppar över 50% av partiklar upp till och med 1 μm, dvs små partiklar som virus, nanopartiklar och bilavgaser. Dessutom stoppas större partiklar som bakterier, svampsporer och pollen.

Hur ofta ska man byta filter?
Hur ofta man bör byta filter beror på föroreningshalten i luften på platsen. Generellt sett ska man byta filter en gång om året, helst på hösten (efter pollensäsongen). I områden med mycket partiklar och föroreningar bör filter bytas vår och höst.

Se film hur du enkelt byter filter i ditt ventilationsaggregat:

Så här enkelt köper du filter
Med ett filterabonnemang får du automatiskt hemsänt filter till ditt ventilationsaggregat. 
Logga in på min sida och registrera ett filterabonnemang eller hitta en återförsäljare nära dig.

Rätt filter till ditt aggregat
Här hittar du en översikt över alla filter och priser >>

Flexit originalfilter måste användas för att den förlängda 5-åriga garantin på bostadsaggregat ska gälla. Läs garantivillkoren här >>

 

 

Ventilationsaggregatet får inte användas utan filter. Det är viktigt att alltid använda Flexit originalfilter. 
Om man använder annat filter än Flexit originalfilter är det inte säkert att ventilationsaggregatet fungerar som det ska, och Flexit ansvarar då inte för eventuella funktionsfel. Täta filter kan minska värmeåtervinningen i ventilationsaggregatet och orsaka fuktskador. 
Observera att en reklamation kan avslås vid användning av filter som inte är Flexit originalfilter. Se efter i tillbehörslistan att rätt filter används.