Personuppgifter som behandlas
Detta är en översikt över vilka uppgifter/personuppgifter som Flexit behandlar:

• Användarnamn, lösenord, namn, adress och kontaktinformation.
• Uppgifter om kundförhållandet (tjänst- och beställningsinformation, betalningsinformation, försäljningstillstånd och kontakt med kundservice).
• Andra uppgifter om användningen av tjänsten. Uppgifter som samlas in med hjälp av cookies och liknande tekniker vid besök på våra webbplatser. Läs mer om hur vi använder cookies.
• Eventuella andra uppgifter som samlas in på grundval av ditt samtycke. Du kommer i så fall att få specifik information om vilka uppgifter vi samlar in och vad de används till när vi ber om ditt samtycke.

Hur uppgifter samlas in
Flexit samlar in uppgifter genom formulär på vår webbplats. Det är frivilligt att ange denna information. Om du väljer att inte ange personuppgifterna, kan vi vara förhindrade från att ge dig tillgång till produkten eller tjänsten.

Syftet med uppgifter som samlas in
• För att leverera våra produkter och tjänster
• För att kunna skicka relevant information
• För att kunna ta kontakt och erbjuda våra produkter och tjänster

Hur uppgifterna lagras
Vi kommer att lagra dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla de syften som är angivna i denna integritetspolicy, om inte en längre lagringsperiod är ålagd eller tillåten i enlighet med gällande lagstiftning.

Hur uppgifterna raderas
Information raderas på begäran genom kontakt med vår kundservice.

Utlämnande av uppgifter till tredje part
Flexit använder underleverantörer för att hjälpa till med service, frakt, fakturering och distribution av nyhetsbrev. Dessa underleverantörer kan behandla personuppgifter på Flexits vägnar i det begränsade syfte som är nödvändigt för att de ska utföra hjälpen och i enlighet med undertecknat personuppgiftsbiträdesavtal.

Rättigheter
Som användare av vår webbplats har du rätt att begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig och hur de behandlas. Du kan även begära rättelse, radering eller begränsning av behandlingen av personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagstiftningen.
Där behandlingen av personuppgifter grundar sig på samtycke kan du när som helst återkalla samtycket.

Kontaktinformation
Telefon 010-209 86 00
info@flexit.se
Flexit Sverige AB, Källhultsvängen 5B, 670 10 Töcksfors