Vi tillbringar 90% av vår tid inomhus. Luften vi andas in är viktig för vår hälsa och vårt välbefinnande. Det är därför viktigt med bra ventilation som ger ett hälsosamt inomhusklimat. Syftet med ventilation är att avlägsna föroreningar i luften som t.ex. dammpartiklar, avgaser och fukt och att tillföra frisk och ren luft.

Varför bry sig om luft och ventilation?
Dålig eller otillräcklig ventilation kan orsaka hälsoproblem som trötthet, huvudvärk, minskad koncentration, ökad irritation i slemhinnor och återkommande luftvägsinfektioner. Dessutom påverkar ventilation/luftutbyte koncentrationen, prestationer och produktivitet. Särskilt utsatta är personer med astma och allergi, men även personer som inte har dessa sjukdomar kan få hälsoproblem om ventilationen är för låg.

Vad ventilationen gör
Ventilationen ska göra det möjligt för alla, att leva i en hälsosam inomhusmiljö, då den hjälper mot:
• Allergiframkallande damm och pollenföroreningar
• Kostsamma fukt-, svamp- och mögelföroreningar
• Belastande oljud och miljögaser
• Cancerframkallande radonföroreningar
• Skadligt damm och förorenad luft
• Drag och energiförluster

Ventilation tillför ren och frisk luft, avlägsnar fukt, lukt och radon, och tar bort förorenad inomhusluft från människor, djur, material samt från aktiviteter i bostaden. Luften inne ska upplevas som frisk och behaglig och inte orsaka hälsoproblem.
Bra ventilation säkerställer att det inte uppstår fuktskador i byggnaden i form av mögel, svamp eller andra ogynnsamma förhållanden som kondens på insidan av fönstren.
Det är viktigt att vara medveten om att den tillförda luften nästan alltid är renare än luften inomhus.

Kom ihåg ventilation vid renovering
Vid renovering av bostäder som tilläggsisoleras, fönster byts och tätas, måste ventilationen nästan alltid uppgraderas för att säkerställa ett bra inomhusklimat. Många glömmer detta och upptäcker i efterhand problem med instängd luft, kondens på fönster och fuktskador.
Kom därför ihåg att undersöka vilka uppgraderingar av ventilationen som du måste göra, innan du påbörjar renoveringen - inte efter.

Du kan välja mellan enklare lösningar rum för rum, eller ett komplett balanserat ventilationssystem med värmeåtervinning.
Läs om balanserad ventilation och rumsventilator.

Bra ventilation är ännu viktigare i nya bostäder
Nybyggda hus är täta och välisolerade för att spara energi samt förhindra värmeförluster. Samtidigt ställer byggföreskrifterna krav på en energieffektiv ventilation i bostaden. Målet blir därmed att skapa en energieffektiv byggnad med ett bra inomhusklimat. För att säkerställa detta krävs energieffektiva ventilationslösningar som tillför ren och frisk luft, som avlägsnar använd och förorenad luft och som återvinner värmen. Energikraven kommer dessutom att skärpas ytterligare under de kommande åren, vilket betyder att nya byggnader då kommer att kunna producera lika mycket energi som de använder.

Se Svensk Ventilations film om bästa ventilationen för bostäder: