Vad är inneklimat enligt WHO (Världshälsoorganisationen)?

Inneklimat omfattar alla fysiska och kemiska förhållanden som påverkar oss inomhus, och som vi kan mäta. Bra inneklimat är viktigt för hälsa, trivsel och inlärningsförmåga. Dåligt inomhusklimat kan försämra funktion och livskvalitet. Ett bra inomhusklimat är särskilt viktigt för alla som kämpar med astma, allergier eller överkänslighet.

Inneklimat enligt Världshälsoorganisationen
WHO (Världshälsoorganisationen) delar in inneklimat i fem faktorer, där Flexit har störst fokus på:
Termisk: Temperatur, luftfuktighet, lufthastighet, drag och aktivitetsnivå.
Atmosfärisk: Gaser/ångor, lukt och partiklar i luften vi andas in.
Strålning: Radon från grunden.
Akustisk: Ljud och ljuduppfattning. Oljud, vibrationer och ljudöverföring.
Mekanisk: Inredningens anpassning till användaren, påverkning av fysisk omgivning, ergonomi etc.

Råd och tips på hur du kan förbättra ditt inneklimat
• På vår hemsida hittar du ett antal råd och tips som kan förbättra ditt inomhusklimat.
• På vår hemsida ser du Flexits stora urval av ventilationsprodukter som ger ren och frisk luft och ett bra inomhusklimat i bostäder.