1. Besiktning på plats
  Utförs av fackutbildade personer, för att hitta den bästa lösningen gällande kanaldragning och lämplig placering av aggregat, i din bostad.

 2. Offert
  Baserad på utförd besiktning utarbetas en offert anpassad till din bostad. Priset beror på bostadens storlek och utformning. Offerten inkluderar ventilationsaggregat, styrning, kanaler, isolering, till- och frånluftsdon, ytterväggshuv för ute- och avluft, tätningsmanschetter, projektering samt köksfläkt med kanaldragning om så önskas. Offert på installation av materialet kommer i tillägg och inkluderas efter överenskommelse.

 3. Beställning
  Din återförsäljare skickar beställningen till Flexit, som utför en detaljerad projektering av ventilationsanläggningen i bostaden.

 4. Projektering
  Projektören dimensionerar luftmängder till de olika rummen och beräknar ventilationsanläggningens värmeåtervinning och energiförbrukning. Detaljerade ritningar medföljer leveransen. Flexit projekterar enligt gällande byggföreskrifter.


  Exempel på ett inritat ventilationssystem i ett bostadshus. 

 5. Leverans
  Leverans av komplett ventilationsanläggning sker till önskad leveransadress.

 6. Installation och driftsättning
  Installation och driftsättning utförs av fackutbildad personal. Detta säkerställer ett bra resultat.

 7. Överlämning
  Till sist genomförs en överlämning, där brukaren av bostaden även får en ingående skolning i hur ventilationssystemet fungerar och hur ett filterbyte görs. Om så önskas kan man också teckna avtal gällande filterabonnemang direkt med Flexit.

Flexit Certifierad Partner hjälper dig med installationen

Flexit Certifierade Partners är ett rikstäckande nätverk av oberoende ventilationsföretag med stor fackkunskap inom balanserad ventilation samt centraldammsugare för bostäder. De har nödvändig kompetens gällande Flexits produkter och kan även ge tekniskt stöd genom hela installationsprocessen.
Hitta din närmaste Flexit Partner här >>