Tips för ett bra inomhusklimat med rätt temperatur
Inomhustemperaturen bör hållas på cirka 20–22 grader under hela året, och cirka 5 grader lägre i sovrum, även under uppvärmningssäsongen.
För höga eller låga temperaturer inomhus kan orsaka trötthet och huvudvärk.
Välj bra värmelösningar, t.ex. vattenburen golvvärme, elektriska golvslingor eller element.
Vädring bör utföras med fönster och ventiler placerade på motsatt sida av trafikerad väg. Ta även reda på vilka dagar och tider det är minst trafik, och försök vädra när utomhusluften innehåller minst föroreningar.

Torr luft
När det är för varmt känns luften torr och ofräsch, och man blir snabbt trött och okoncentrerad. Torr luft beror ofta på luftens innehåll av damm och eventuellt för hög temperatur - inte att luften har för lågt fuktinnehåll. Vid hög temperatur dammar t.ex. papper mer än vanligt. Dessutom andas man mer genom munnen vid hög temperatur, och uttorkningen av slemhinnorna ökar, därför känns luften torr.

Temperaturen påverkar vår hälsa
Hög inomhustemperatur leder till ökade mängder giftiga gaser från material i hemmet (t.ex. färger, möbler, textilier). Dessa giftiga gaser kan leda till inflammatoriska reaktioner i slemhinnorna i luftvägarna och förvärra astma- och allergisjukdomar.
Hög inomhustemperatur gör oss mer känsliga för föroreningar i luften (dammpartiklar och giftiga gaser). Detta beror på att hög temperatur bidrar till att torka ut tårvätskan i ögonen, vilket kan orsaka smärta och inflammation i ögonen.
När det är för kallt kan muskler bli stela, reumatiska åkommor bli värre, och vissa blir mer mottagliga för infektioner.

Ett bra inomhusklimat med balanserad ventilation
Ett balanserat ventilationssystem filtrerar bort föroreningar i utomhusluften och ger ren och frisk luft inomhus. Dessutom undviks kallt drag från ventiler under den kalla årstiden, genom att luften på väg in i bostaden värms upp från värmeåtervinningen.

Läs mer om balanserad ventilation.