Damm kan förorsaka luftvägsproblem
Dammpartiklar kan irritera och orsaka inflammation i slemhinnan i näsa, hals och luftvägar. Vissa kan känna torrhet i slemhinnan, ökad slemproduktion, täthet, irriterad näsa och hosta.
Damm innehåller ofta kemikalier från byggnaden eller luften utanför, eller allergener från djur och växter (pollen).
Detta kan orsaka ökad inflammation eller allergi-/astmaanfall. Personer med astma, allergier eller andra överkänslighetssjukdomar är särskilt känsliga för dammpartiklar.
Lite damm är naturligtvis inte farligt, men man bör vara uppmärksam på problemet över tid.
Personer som är utsatta för överkänslighetssjukdomar påverkas lättare, men även helt friska personer kan få reaktioner.

Matos och matlukt

Alla bostäder bör ha en bra köksfläkt över spisen, för att förhindra att matos sprids från köket till övriga delar av bostaden. Lukt, fukt och fett från matlagningen ska bortföras. När matos känns i bostaden lång tid efter matlagningen är det ett tecken på att köksventilationen inte fungerar på ett bra sätt. En bra spiskåpa har en fläkt med kapacitet anpassat efter behovet och hastigheten kan regleras.
Spiskåpan ska ha ett fettfilter som hindrar fett från att ta sig in i kåpan och att sätta sig i kanalen. Kom ihåg att rengöra fettfiltret med jämna mellanrum, så att inte filtret blir tätt. De flesta nya fettfilter kan rengöras i diskmaksinen. Kom även ihåg  att en spiskåpa kräver tillräckligt med tilluft för att fungera. Vid dåligt utsug  på grund av för lite tilluft, kan dettadetta lösas genom att öppna vägg- och fönsterventiler. Moderna ventilationsaggregat från Flexit har tillbehör som kan kopplas till spiskåpan, så att ventilationsaggreagtet ökar tillförsel av luft när spiskåpan används. 
Rengör fettfilter i spisfläkt/spiskåpa ofta.

Vad bör man tänka på?
Undvik höga temperaturer inomhus, då uppvärmning av inomhusluften gör dammet torrt och svävande. Bra rengöringsmetoder i inomhusmiljön hjälper till att förebygga allergiska hälsoproblem, och mer frekvent rengöring krävs under pollensäsongen och på vintern.

Regelbunden rengöring av ventilationssystem måste utföras. Alla filter i ventilationsaggregatet bör bytas varje år, och då sent på hösten. Mer frekvent byte av filter bör övervägas om bostaden ligger i ett förorenat område. Vid pollenallergi bör filter bytas både före och efter pollensäsongen.

En centraldammsugare tar effektivt bort damm, och medför ett extra bra inomhusklimat eftersom det skadliga mikroskopiska dammet blåses ut från bostaden. I tillägg är en centraldammsugare tystgående. Läs mer om centraldammsugare från Flexit.