Radon är en naturlig, osynlig och radioaktiv ädelgas som avges från berggrunden, antingen från naturliga bergarter eller fyllnadsmaterial. När radon bryts ned bildas nya radioaktiva ämnen, sk radondöttrar. Radon och flera av radondöttrarna avger alfastrålning som kan skada celler i luftvägarna och utvecklas till cancerceller. Myndigheterna har gränsvärden för hur mycket radon som får förekomma inomhus innan åtgärder behöver vidtas.

Hus med radonbrunn
Hus med radonbrunn

Varför bry sig om radon?
Radon i inomhusluften under lång tid kan medföra ökad risk att utveckla lungcancer. Risken ökar med radonhalten i inomhusluften och hur lång tid man exponeras.
Det finns ingen nedre gräns för när radon skadar, men risken är 20 gånger större för dem som aktivt röker eller har rökt. Risken är också betydande för icke-rökare.

Vad kan du göra?
Om man är osäker på radonhalten i sin bostad, bör man kontrollera den.
Radonhalten fastställs genom mätning i bostaden, vilket bör utföras av fackman.
De som ansvarar för miljöhälsovård i kommunen kan ge mer information om de allmänna radonförhållandena i respektive kommun och hur man beställer mätning.
Se Strålsäkerhetsmyndigheten för mer information om radon.

Bra ventilation motverkar radon inomhus
Balanserad ventilation har en positiv effekt genom att luftomsättningen inomhus ökar och att radonhalten minskar. Genom att ventilera marken under bostaden kan radonhaltig luft avlägsnas så att radon inte kommer in i bostaden.
I källare kan radonhalten minskas genom att ventilera källaren väl.