Fukt ligger till grund för tillväxt av många bakterier, svampar och andra mikroorganismer som bryter ned organiskt material.
Det har visat sig att mögel, alger och dammkvalster som trivs i fuktigt klimat kan vara orsaken till allergier och andra överkänslighetssjukdomar.

Varför bry sig om fukt i hemmet?
Vistelse i byggnader med fukt- och mögelskador ökar risken för hälsoproblem.
Hur allvarliga symptomen blir kan variera från milda symtom till att man känner sig helt utslagen.
Om du bor i en fukt- och mögelskadad byggnad under längre tid ökar risken för att utveckla astma, eller så förvärras redan utvecklad astma. Det kan också orsaka fler och förvärrade luftvägsinfektioner samt hosta och pipande andning.
Det finns en koppling mellan fukt- och mögelskador i inomhusmiljön och hälsoproblem som huvudvärk, onormal trötthet och nedsatt koncentration. Många byggnader i Sverige kämpar med fuktskador med efterföljande mögeltillväxt.

Viktigt! Skador i form av fukt och ruttet, liksom synligt mögel och mögellukt, bör inte förekomma.

Vad är orsaken till mögel i byggnader?
Den vanligaste orsaken till fukt och mögel beror på kondens på kalla ytor som fönster, ytterväggar och liknande. Detta sker om fuktproduktionen i byggnaden är för hög i förhållande till ventilationen.
Fuktskador i byggnader kan uppstå på grund av läckage genom konstruktionerna (tak, väggar och mark) eller genom läckor från rörinstallationer, men också i kalla hörn bakom skåp och tunga möbler mot ytterväggar. Fuktig inomhusluft kommer också från, människor, djur, växter och sanitära anläggningar.

Hur förebygger man fukt och mögel i bostäder?
För att undvika fuktig inomhusluft, var noga med att ventilera rätt och ha bra utsug vid matlagning och dusch. Kom ihåg att rengöra filtret i köksfläkten ofta. Använd lock på kastruller. Använd inte luftfuktare. Klädtorkning bör ske ute eller i våtrum med god ventilation. Se till att ha bra ventilation i bostaden och håll luftfuktigheten relativt låg inomhus (20-40% RF).

Balanserad ventilation är en bra lösning där fuktig inomhusluft förs ut från badrum, toaletter och våtrum. I tillägg tillförs ren och frisk luft i sovrum och vardagsrum. Ventilationen kan ökas vid duschning och extra fuktproduktion. Vid användning av fuktsensor regleras ventilationen automatiskt.

Fukt- och mögelskador åtgärdas så snart som möjligt
Vid misstanke om fukt- eller mögel i huset, rekommenderas det att göra en inomhusklimatkontroll för att se om man har fuktskador, skadans omfattning och vad som ska göras för att åtgärda skadan.