Ett sunt och bra inomhusklimat är viktigt för att vi ska fungera optimalt i vardagen. Är inomhusklimatet dåligt, riskerar vi att utveckla farliga luftvägssjukdomar och andra hälsoproblem, som på sikt minskar livskvaliteten. Många människor har luftvägsrelaterade sjukdomar som många gånger orsakats av dålig inomhusluft.

Astma
Astma är ett kroniskt, inflammatoriskt eller irriterande tillstånd i luftvägarna. Detta orsakar en överkänslighet i luftvägarna, som kan leda till upprepade perioder med hosta, täthet i bröstet, tung andning eller rosslighet, särskilt på natten eller tidigt på morgonen.

Astmaanfall utlöses av en eller flera av följande faktorer: allergiframkallande ämnen som pollen, mögel och kvalster, tobaksrök, damm, förorening, dimma, kyla, olika gaser, stark lukt, stress, mediciner, fysisk aktivitet, virusinfektioner och vissa mediciner.

Allergi
Allergi innebär att kroppens immunsystem reagerar på naturliga och i princip ofarliga ämnen. Dessa ämnen kallas allergener, och kroppen reagerar genom att producera antikroppar. Vid överkänslighetsreaktioner är inte immunsystemet involverat, men symptomen är ofta desamma.

Ordet allergi kommer från grekiska och betyder förändrat reaktionsmönster. Allergi betyder alltså förändringar i kroppens reaktion på ämnen som förekommer naturligt i vår omginving och som i utgångspunkt är ofarliga. Dessa ämnen kallas allergener, och de vanligaste härstammar från kvalster, mögel, pälsdjur, livsmedel, mediciner, metaller och pollenkorn från gräs och träd.

Förbättra inomhusluften för astmatiker och allergiker med balanserad ventilation
Balanserad ventilation säkrar ett bra inomhusklimat i alla rum, året runt. Ren och frisk luft tillförs bostaden och inneluft som är förorenad av människor, djur, material samt aktiviteter i bostaden avlägsnas. Luften inne blir ren och frisk och ger god komfort.
Balanserad ventilation bidrar till att undvika fuktskador på byggnaden i form av mögel och svamp, eller andra ogynnsamma förhållanden, som t.ex kondens på fönstren.