Kan man koppla upp aggregatet mot SmartaHemsystem?

Ja det kan man. Man använder de digitala ingångarna.
Man kan också styra aggregatet via Modbus.

Är du en slutanvändare som behöver hjälp med detta, kontakta din servicefirma eller de du köpte produkten av.
Din närmaste Flexit återförsäljare hittar du här >>

Jag har oljud från rotorn. Vad är fel?

Troligtvis är det rotorremmen som slirar mot kanten på remhjulet.
Orsaken till detta är oftast: slak rem, is i rotorn eller mycket fukt i aggregatet. Lösningen är att spänna remmen eller vid behov byta remmen (om den är gammal).
Tänk på att det är viktigt att forcera ventilationen vid hög fukthalt i huset, för att undvika fukt i aggregatet.

Är du en slutanvändare som behöver hjälp med detta, kontakta din servicefirma eller de du köpte produkten av.
Din närmaste Flexit återförsäljare hittar du här >>

Jag har oljud från aggregatet. Vad är fel?

Detta kan bero på täta filter. Kontrollera filtren och byt dessa om det behövs. Det är viktigt att Flexit originalfilter används.

Kommer ljudet från värmeväxlaren kan det bero på slak rem. Sträck denna.

Är du en slutanvändare som behöver hjälp med detta, kontakta din servicefirma eller de du köpte produkten av.
Din närmaste Flexit återförsäljare hittar du här >>

Jag kan inte ändra mellan "MAN/AUTO" i styrpanelen CI70.

Se till att aggregatet står i "HOME"-läge. Man kan inte ändra mellan "MAN/AUTO"om aggregatet står i "AWAY"-läge.

 

Se Monterings- och bruksanvisning för CI70 >>

Jag behöver filter till mitt aggregat, men är osäker på vilken typ jag har. Hur vet jag vilket aggregat jag har?

Aggregatmodellen står angiven på en typskylt på insidan av aggregatet.