Jag renoverar köket och behöver en ny spiskåpa. Jag är osäker på vilken modell som passar till mitt ventilationsaggregat.

Om du har balanserad ventilation med anslutning för spiskåpa kan du använda dessa modeller >>

Om du bor i lägenheter med ett centralaggregat (gemesamt) kan du använda dessa modeller >>

Om du har en extern frånluftfläkt till spiskåpan, kan du använda dessa modeller >>