Jag har ett filterabonnemang, när kommer filtren?

Vi har 2 utskick per år (mars och september) för dem med abonnemang. Om du vill göra enskilda inköp utanför dessa tider kan du skicka ett e-postmeddelande till info@flexit.se för att beställa.

Jag behöver filter till mitt aggregat, men är osäker på vilken typ jag har. Hur vet jag vilket aggregat jag har?

Aggregatmodellen står angiven på en typskylt på insidan av aggregatet.

Gul lampa för filterbyte lyser, vad gör jag?

Det gula ljuset på kontrollpanelen tänds automatiskt var sjätte månad. Detta är en påminnelse om att filtren bör kontrolleras. Filter har en begränsad livslängd. Hur ofta du ska byta filter beror på föroreningsnivån i luften på platsen. I allmänhet rekommenderar vi att du byter filter en gång om året, helst under hösten, efter pollensäsongen. I områden med mycket partiklar och föroreningar måste filtret bytas ut på våren och hösten.

När filtret har bytts kan varningen återställas. Hur detta görs beror på vilken kontrollpanel du har.

Se användarmanual för de olika kontrollpanelerna här:

Kontrollpanel CI 60

 

Kontrollpanelen CI50

 

Kontrollpanelen CI600

Jag har loggat in för att beställa filterabonnemang. Hur väljer jag nästa leverans?

Antalet bakom året indikerar om nästa leverans är våren (1) eller hösten (2). T.ex. betyder leverans 2020-2 i oktober 2020. Då väljer du om du vill att filter ska levereras på våren, hösten eller båda.

Vi har flyttat och vill överföra filterabonnemanget till en ny ägare. Hur görs det?

Detta görs enkelt genom att logga in på Min Sida och avsluta ditt abonnemang. Den nya ägaren kan sedan registrera sig på Min Sida och beställa ett nytt abonnemang.

Min sida >>

Du kan också skicka ett mail till: info@flexit.se